Priser

    NyNyNynoDESSVERRE, VEDLAGERET ER TOMT FOR SESONGEN 2015/16

Prisene neste sesong er ikke bestemt ennå, men vi forventer ikke
store økninger. Samme kvalitet på veden som tidligere - blir det!Lagret er nå tomt for tørr fyringsved, både store og små sekker.


All trevirke kjøpes av lokale skogeiere og er blitt kappet, kløyvd og pakket av våre unike medarbeidere.

Veden er tørr og skal inneholde mindre enn 20 % vann.
Standardlengde er 30 cm som passer de fleste peiser og ovner. Dersom du trenger kortere ved (20 cm), produseres dette også.
Pass på, vær tidlig ute med bestilling!


  Suksessen fortsetter! Vi tilbyr å bære småsekker på plass.
Vår sjåfør bærer for kr 3,- pr. sekk. Husk å bestille dette samtidig med småsekkene.
  
Vi produserer følgende fyringsved i 1000l sekker på paller: 
30 cm og 20 cm. bjørk eller blanding    .
 I småsekk 60l produserer vi ogå 30 cm og 20 cm bjørk eller blandingsved.
  
Vi kan kjøre ut veden mot et tillegg i prisen. Faktura leveres sammen med vedleveransen.
Du må gjerne komme å hente veden selv. Vi låner ut gratis tilhenger.
 
 Gjør som våre 1200 faste vedkunder – velg Lier ASVO som din vedleverandør!
Husk, veden fra Lier ASVO varmer flere ganger!


Vedtype Småsekker / 60 ltr    Storsekker / 1000 ltr
  20 cm* 30 cm* 20 cm** 30 cm**
Blandingsved Utsolgt! Utsolgt! Utsolgt! Utsolgt!
Bjørkeved Utsolgt! Utsolgt! Utsolgt! Utsolgt!
Væskadet       Utsolgt!


Alle priser på ved er inklusive 25% mva.

* Dette er ved som er pakket i 60 liters sekk etter at veden er tørr.

** Dette er ved som ligger løst i en tusen liters sekk på europall. Tre storsekker tilsvarer ca 1 favn - 10% i volum.

Priser og prisforskjell:
Prisforskjellen mellom en favn bjørk i storsekk og en favn i 60 liters sekker skyldes alt merarbeid med pakking og utkjøring av småsekker. Våre småsekker er forøvrig svært godt pakket, og veden pakkes når den er tørr. Krymping forekommer derfor ikke.

Vi skal følge norsk standard NS 4414: Ved til brensel i husholdninger.

Fraktpriser (inkl mva) for sesongen 2015/2016:
Frakt innen Lier kommune kr 225,-
Frakt Drammen, Røyken, Asker kr 300,-
Frakt øvrige tilgrensende kommuner kr 425,-

Frakt betales pr. utkjøring. Fakturagebyr på kr 50,- kommer i tillegg.

Lastebil tar 7 storsekker pr. utkjøring. Vår varebil tar 60 småsekker pr. utkjøring!